快捷搜索:  test  as

催成清泪,惊残孤梦,又拣深枝飞去

催成清泪,惊残孤梦,又拣深枝飞去

出自宋朝陆游的《鹊桥仙·夜闻杜鹃
原文赏析:
茅檐人静,蓬窗灯暗,春晚连江风雨。林莺巢燕总无声,但月夜、常啼杜宇。催成清泪,惊残孤梦,又拣深枝飞去。故山犹自不堪听,况半世、飘然羁旅!
拼音解读
máo yán rén jìng ,péng chuāng dēng àn ,chūn wǎn lián jiāng fēng yǔ 。lín yīng cháo yàn zǒng wú shēng ,dàn yuè yè 、cháng tí dù yǔ 。cuī chéng qīng lèi ,jīng cán gū mèng ,yòu jiǎn shēn zhī fēi qù 。gù shān yóu zì bú kān tīng ,kuàng bàn shì 、piāo rán jī lǚ !
※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: